Умови обробки персональних даних

Ці Умови обробки персональних даних (далі – Умови) є невід’ємною частини Умов використання CRM «SKYLAW» (далі – Програма).
Положення цих Умов поширюються на відносини ТОВ «СКАЙЛО» (далі – Компанія) та будь-якою фізичною особою стосовно обробки їх персональних даних, зокрема, їх збирання, зберігання, використання, знеособлення, знищення.
Реєструючись в Програмі, Ви даєте Компанії свою згоду на обробку Ваших персональних даних.
Якщо Ви не погоджуєтеся безумовно прийняти усі положення, викладені в цих Умовах, Ви не маєте права використовувати Програму.

1. Персональні дані, обробка яких здійснюється Компанією
1.1. Під персональними даними в цих Умовах мається на увазі - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
1.2. Компанія збирає та обробляє:
1.2.1. Дані, які Ви самостійно надаєте Компанії через функціонал Програми (під час реєстрації, використання Програми), шляхом заповнення відповідних форм.
1.2.2. Дані, що Компанія отримує автоматично при використанні Вами Програми. Наприклад, це можуть бути відомості з сервісу Google, у випадку авторизації через обліковий запис Google; відомості, отримані через cookies.

2. Цілі обробки персональних даних
2.1. Обробка персональних даних здійснюється Компанією виключно для наступних цілей:
2.1.1. Ідентифікація користувачів в Програмі.
2.1.2. Проведення статистичних досліджень на базі знеособлених даних з метою виявлення та усунення помилок в роботі Програми.
2.1.3. Комунікація з користувачами Програми, зокрема, оплата користувачами окремих послуг, відправка повідомлень, в т.ч. рекламних.

3. Умови обробки персональних даних
3.1. Зберігання, зміна та видалення Ваших персональних даних здійснюється згідно з функціональним призначенням Програми, Умовами використання Програми, чинним законодавством України, зокрема Законом України «Про захист персональних даних».
3.2. Компанія розкриває персональні дані третім особам виключно в наступних випадках:
3.2.1. Ви попередньо надали свою згоду на таке розкриття.
3.2.2. Передача Ваших даних необхідна для надання Вам доступу до сторонніх сервісів, інтегрованих до функціоналу Програми, зокрема, оплати послуг сторонніх сервісів.
3.2.3. В інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

4. Обмеження відповідальності Компанії
4.1. Компанія не несе відповідальності за правомірність збору та обробки інформації, ініційованої у випадках, передбачених п. 15.4 Умов використання Програми.
4.2. Компанія не гарантує що дані, внесені до Програми є актуальними й достовірними.
4.3. Компанія не несе відповідальності за обробку Ваших даних сторонніми сервісам.

5. Захист персональних даних
5.1. Компанія докладає усіх розумних зусиль для захисту персональних даних користувачів, для чого застосовує різноманітні технології захисту від несанкціонованого доступу до таких даних, їх використання чи розкриття.

6. Строк зберігання персональних даних
6.1. Компанія зберігає персональні дані протягом строку, необхідного для надання Вам послуг з використання Програми.
6.2. Після спливу цього строку, Компанія знеособлює такі дані та використовує їх виключно в цілях їх статистичного аналізу.

7. Прикінцеві положення
7.1. Компанія залишає за собою право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати текст цієї Угоди та/або будь-які інші умови використання Програми. Зміни вступають в силу з дати їх опублікування на сайті www.skylaw.com.ua, або в інший строк, зазначений на веб-сайті.
7.2. Якщо у Вас виникли які-небудь питання стосовно обробки персональних даних, просимо звертатися до служби підтримки Компанії за адресою: support@skylaw.com.ua.

Контактна інформація Компанії
Товариство з обмеженою відповідальністю
«СКАЙЛО»
код ЄДРПОУ 40313801
02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 19, офіс 21
e-mail: support@skylaw.com.ua
Директор ТОВ «СКАЙЛО» О.С. Мельник